info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  ธารน้ำใจ  
     
 
หน้า "ธารน้ำใจ" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อที่ต้องการ "ให้" ได้รับทราบหรือบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดโพสต์เฉพาะข้อความที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ด้วยความสุภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นบอร์ดสาธารณะ ดังนั้น ขอได้โปรดใช้วิจารณญานและตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะ "ให้" ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และขออนุโมทนาในเจตนาอันดีเพื่อร่วมสร้างสรรค์จรรโลงสังคมร่วมกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
 
ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ)
ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ
 
ผู้ป่วยหลายรายประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างมากกว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง บางรายมารักษาล่าช้า บางรายขาดแคลนทุนทรัพย์ บางรายได้รับคำแนะนำผิดๆ หลายรายถูกเพื่อนบ้านและสังคมรอบข้างรังเกียจ
 
ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรง เพียงโทรศัพท์แจ้ง หมายเลขผู้ป่วย มาที่ศูนย์ฯ (โทรศัพท์ 02 256 4330 โทรสาร 02 256 5314 หรืออีเมล์ info@craniofacial.or.th)


ลักษณะการช่วยเหลือ
 
ผู้บริจาคโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้กับทุกครอบครัว แต่รบกวนต้องแจ้งทางศูนย์ฯทุกครั้งที่มีการโอน (ทางศูนย์ฯไม่เปิดบัญชีให้คนไข้โดยตรง เพื่อป้องกันญาติๆนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด และเป็นการลำบากมาก ถ้าทางศูนย์ฯต้องเปิดบัญชีสำหรับคนไข้แต่ละราย และต้องดูแลบัญชีทั้งหมดเอง)

1.ทางเราจะทำบัญชีของครอบครัวนั้นๆไว้เฉพาะ สำหรับลงรายรับ-จ่าย ดูยอดคงเหลือ ซึ่งจะส่งให้ผู้บริจาคเป็นประจำ แล้วแต่ว่าต้องการบ่อยแค่ไหน 

2.ปกติแล้ว ทางนักสังคมสงเคราะห์จะรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวคนไข้อยู่แล้ว จะทราบความเดือดร้อนว่า เขาน่าจะใช้เงินประมาณเดือนเท่าไร สามารถแนะนำผู้บริจาคได้

3.ผู้บริจาคสามารถบริจาคเป็นรายเดือนเป็นประจำ หรือบริจาคเมื่อร้องขอก็ได้

4.ผู้บริจาคสามารถ เลือกได้ว่าจะให้เงินแก่ครอบครัวอย่างไร สำหรับค่าใช้จ่ายใดเป็นการเฉพาะก็ได้ เช่น ให้เขาใช้จ่ายได้อย่างอิสระ หรือใช้เฉพาะเมื่อเป็นการรักษาพยาบาล เป็นต้น

5.การที่ผู้ป่วยเดินทางมารับเงินช่วยเหลือ เท่ากับเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เป็นประจำผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือ
หมายเลข 54069470 การวินิจฉัย สมองยื่นทางด้านหลัง
หมายเลข 53066646 การวินิจฉัย โรคงวงช้าง
หมายเลข 53044481 การวินิจฉัย โรคงวงช้าง (frontoethmoidal encephalomeningocele)
หมายเลข 53012572 การวินิจฉัย ภาวะรอยต่อของกะโหลกศีรษะปิดก่อนกำหนด
หมายเลข 52089887 การวินิจฉัย ใบหน้าข้างซ้ายเล็กและอ้าปากไม่ได้แต่กำเนิด (left craniofacial microsomia, temporomandibular ankylosis)
หมายเลข 52062889 การวินิจฉัย โรคไฟเฟอร์ หมายเลข 51126731 การวินิจฉัย สมองพิการร่วมกับใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด (holoprocencephaly, facial cleft no.3)
หมายเลข 52120406 การวินิจฉัย โรคท้าวแสนปม
หมายเลข 50048251 การวินิจฉัย รอยต่อกะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
หมายเลข 49066194 การวินิจฉัย ปากแหว่ง เพดานโหว่ ขากรรไกรเล็ก
หมายเลข 48113478 การวินิจฉัย โรคเทรเชอร์-คอลลิน

โปรดดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicraniofacial.com/donator_cases.php
211613150553.jpg
จากคุณ: admin   วันที่: 16-พ.ค.-2556 15:17:35   IP: 111.92.183.202   Email: info@whitelinenbooks.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 © Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4