info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  ธารน้ำใจ  
     
 
หน้า "ธารน้ำใจ" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อที่ต้องการ "ให้" ได้รับทราบหรือบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดโพสต์เฉพาะข้อความที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ด้วยความสุภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นบอร์ดสาธารณะ ดังนั้น ขอได้โปรดใช้วิจารณญานและตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะ "ให้" ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และขออนุโมทนาในเจตนาอันดีเพื่อร่วมสร้างสรรค์จรรโลงสังคมร่วมกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
 
พระเทพฯทรงเปิดงาน‘วิสาขบูชาโลก๒๕๕๖’ (งานวิสาขบูชาโลก 18-24 พ.ค.2556)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเปิดงาน‘วิสาขบูชาโลก ๒๕๕๖’ 

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก โดยเห็นว่าเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดตรงกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในช่วงเวลาที่ห่างกันหลายสิบปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ชาวพุทธทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการทำบุญใส่บาตร, ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม, ฟังพระธรรมเทศนา, เวียนเทียน และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมลอยประทีปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำลองจาก ๙ ประเทศ, ธรรมยาตราสมาธิ, กิจกรรมเดิน-วิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ฯลฯ ซึ่งปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล เป็นประธานที่ปรึกษา, ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ เป็นประธานเตรียมงาน
 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เริ่มงานวันแรก 

เวลา ๐๘.๐๐ น. เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐาน ณ บุษบก มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา ๑๐.๓๙ น. เต็นท์ลอยประทีปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ ประเทศ (เต็นท์ เอ ๙) แจกฟรี ภาพพระพุทธรูปปางประสูติ และภาพพระแก้วมรกต

เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเชิญรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๑๙ น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร) นำคณะอาจารย์และนักศึกษาครูสมาธิ และประชาชนทั่วไป สวดลักขี ๙ ล้านจบ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมลอยประทีปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (จำลอง) ๙ องค์ จาก ๙ ประเทศ ได้ที่เต็นท์ เอ ๙ เพื่อเป็นสิริมงคล ขอพรให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในภายภาคหน้า
 
พระพุทธรูป ๙ องค์นี้ล้วนเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเด่นดังในประเทศที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปกราบสักการบูชาขอพร เมื่อไปยังประเทศนั้นๆ ดังนี้ ๑.พระแก้วมรกต ประเทศไทย, ๒.พระพุทธรูปปางประสูติ ประเทศเนปาล, ๓.พระพุทธเมตตา ประเทศอินเดีย, ๔.พระมหามัยมุนี ประเทศพม่า, ๕.พระเอาว์กานะ ประเทศศรีลังกา, ๖.พระบาง ประเทศลาว, ๗.หลวงพ่อเล่อซัน ประเทศจีน, ๘.หลวงพ่อโต ประเทศญี่ปุ่น และ ๙.หลวงพ่อโต ประเทศสิงคโปร์

อ.ทศพล จังพานิชย์กุล ประธานจัดงาน ลอยประทีปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ ประเทศ ได้จัดทำภาพเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ที่มาร่วมลอยประทีป ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๑๙ น. และ ๑๗.๑๙ น. วันธรรมดา เวลา ๑๗.๑๙ น.

งานเทศกาลวิสาขบูชาโลก เปิดตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

พิเศษ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีพิธีสวดมนต์ข้ามคืนไปจนถึงเช้าวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖


ที่มา คมชัดลึกออนไลน์ ฉบับวันที่ 16-05-2556 
http://www.komchadluek.net/detail/20130516/158597/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E2%80%98%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96%E2%80%99.html
371613120547.jpg
จากคุณ: admin   วันที่: 16-พ.ค.-2556 12:37:47   IP: 111.92.183.202   Email: info@whitelinenbooks.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 © Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4