info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  ธารน้ำใจ  
     
 
หน้า "ธารน้ำใจ" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อที่ต้องการ "ให้" ได้รับทราบหรือบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดโพสต์เฉพาะข้อความที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ด้วยความสุภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นบอร์ดสาธารณะ ดังนั้น ขอได้โปรดใช้วิจารณญานและตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะ "ให้" ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และขออนุโมทนาในเจตนาอันดีเพื่อร่วมสร้างสรรค์จรรโลงสังคมร่วมกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
 
กทม.เชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สนามหลวง
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชา ในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 ที่กทม.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระบรมมหาราชวัง มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังในวันที่ 25 พ.ค.

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 231 รูป ในวันวิสาขบูชา กิจกรรมเวทีสะท้อนธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง กิจกรรมลอยประทีปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประเทศ กิจกรรมธรรมยาตรา-สมาธิ กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี การจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมพุทธศาสนามหายาน พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ นิทรรศการ ร.ศ.112 สาธยายพระไตรปิฎก และกิจกรรมขององค์กรชาวพุทธต่างๆ อาทิ เสถียรธรรมสถาน พุทธสมาคม ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ 

ขณะเดียวกัน ประชาชนยังสามารถร่วมทำบุญแผ่นทองอธิษฐานจิตติดต้นกัลปพฤกษ์เพื่อจัดสร้างพระพุทธ ชยันตีปางสมาธิ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปช่วยชาวพุทธและทำนุบำรุงวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. เวลา 15.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จากคุณ: admin   วันที่: 18-พ.ค.-2556 21:07:30   IP: 110.168.103.9   Email: info@whitelinenbooks.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 © Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4