info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  ธารน้ำใจ  
     
 
หน้า "ธารน้ำใจ" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อที่ต้องการ "ให้" ได้รับทราบหรือบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดโพสต์เฉพาะข้อความที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ด้วยความสุภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นบอร์ดสาธารณะ ดังนั้น ขอได้โปรดใช้วิจารณญานและตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะ "ให้" ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และขออนุโมทนาในเจตนาอันดีเพื่อร่วมสร้างสรรค์จรรโลงสังคมร่วมกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
 
วิธีการขอรับหนังสือเพื่อนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ด้วย ไว้ท์ลินินบุ๊คส์(WL) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการจัดทำหนังสือและสื่อธรรมะเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น WL จึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจต้องการนำหนังสือไปแจกจ่ายแก่วัด โรงเรียน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ หรือบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งความจำนงค์ผ่านอีเมล หน้าบอร์ดนี้ หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎในหนังสือ โดยโปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหนังสือที่ต้องการ

2. จำนวนเล่ม

3. ชื่อผู้รับพร้อมที่อยู่เพื่อการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

**รายละเอียดผู้ขอข้างต้นจะถูกลบออกเมื่อการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้ว**

ในกรณีที่หนังสือเล่มที่ขอมาหมดหรือไม่มี ทาง WL จะส่งเล่มอื่นทดแทนให้ หรือในกรณีที่ต้องการเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถติดต่อสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ได้เองโดยตรง เนื่องจาก WL ได้อนุญาตและไม่สงวนลิขสิทธ์สำหรับการพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาต WL อีก แต่ได้สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย ห้ามพิมพ์เพื่อการค้า

****การขอหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทานรวมถึงการจัดส่งให้ตามที่อยู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น****
จากคุณ: admin   วันที่: 16-พ.ค.-2556 16:02:02   IP: 111.92.183.202   Email: info@whitelinenbook
   
1.มิลินทปัญหา 2.จำนวน 5 เล่ม 3.โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ที่อยู่ 323 หมู่7 ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น 40170
จากคุณ: นายภูริวัจน์ นาเมือง(โรงเรียนพัฒนาการศึกษา )   วันที่: 13-พ.ค.-2557 21:34:36   IP: 115.67.198.101   Email: bhuriwat.nameang@gmail.com
มีความสนใจต้องการนำไปศึกษา ขอบคุณครับ ชุดซีดีเสียงอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่อยู่ คุณเจริญ สกุลธรรม 180/265 สุขสวัสดิ์โมเดิร์นคอนโดวิว แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 080 813 5868
จากคุณ: เจริญ สกุลธรรม   วันที่: 25-พ.ย.-2559 19:40:14   IP: 124.120.93.59   Email: charoenskultham@yahoo.com
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 © Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4