info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  ธารน้ำใจ  
     
 
หน้า "ธารน้ำใจ" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อที่ต้องการ "ให้" ได้รับทราบหรือบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดโพสต์เฉพาะข้อความที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ด้วยความสุภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นบอร์ดสาธารณะ ดังนั้น ขอได้โปรดใช้วิจารณญานและตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะ "ให้" ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวง และขออนุโมทนาในเจตนาอันดีเพื่อร่วมสร้างสรรค์จรรโลงสังคมร่วมกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
 
แจกขาเทียมฟรีสำหรับผู้พิการขาขาด
คุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัดว่า  ได้ร่วมกับ เพื่อนๆ ประดิษฐ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดตั้งแต่ เหนือ เข่า  โดยเป็น เพียงรายเดียวที่สามารถประดิษฐ์ขาเทียมให้ผู้ที่สวมสามารถงอขานั่งพับเพียบ และเดินได้เช่นคนปกติ ทำให้ผู้ พิการทุกคน ที่ต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี้  

คุณวุฒิวงศ์ไม่ต้องการรับเงินบริจาคแต่ อย่างใดเพียงแต่ ต้องการความช่วยเหลือ
โดยหากท่านพบ ผู้พิการในถิ่นห่างไกลที่ต้องการขาเทียม
โปรดช่วยจดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้แก่คุณวุฒิวงศ์โดยตรงที่ โทรศัพท์
081-847 - 9374        081-847 - 9374 
081-847 - 9374        081-847 - 9374 

ที่มา  มูลนิธิเด็ก http://www.ffc.or.th/pr/pr_2553/pr_2553_05_28.php
จากคุณ: admin   วันที่: 16-พ.ค.-2556 15:38:46   IP: 111.92.183.202   Email: info@whitelinenbooks.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 © Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4