info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 
 

 
 
“ หาเรื่องให้(ผู้ใหญ่)อ่าน "
หนังสือนิทานที่ผู้ใหญ่ควรอ่านก่อนจะไปสอนเด็ก
ขนาด A6 จำนวน 112 หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2553
 
เป็นหนังสือที่รวบรวมนิทานและเรื่องเล่าหลากหลายที่ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้อ่านได้กระตุ้นเตือนใจ อย่างน้อย ก็เพื่อได้สอนใจตนเองก่อนที่จะไปสอนเด็ก
เพราะหลายครั้งในชีวิตที่ผู้ใหญ่ก็มักจะทำอะไรในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่สอนให้แก่เด็กหรืออยากให้เด็ก ๆ เป็นโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน เช่น ความกตัญญ ูความซื่อสัตย์ ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ความอดทน และ ฯลฯ การที่เด็กจะมีจิตใจงดงามได้นั้นต้องเริ่มที่ผู้ใหญ่มีใจที่ดีก่อน ดังนัน จึงหวังว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนน้ำสะอาดใสเย็นหยดเล็ก ๆ ที่รินรดลงไปให้ดอกไม้แห่งความดีงอกงามขึ้นในจิตใจของผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้อ่าน
 
 
 
 อ่านหนังสือ   ดาวน์โหลด
  
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 11